Paperittomuus-paneelikeskustelu Tampereen yliopistolla 10.10.

Paikka: Tampereen yliopiston Linna-rakennus sali K103 (pohjakerros)

Aika: Ti 10.10. klo 17-19

Below in English.
(Keskustelu on suomeksi, mutta osallistua voi arabian ja darin kielen tulkkien välityksellä.)

Kuka on paperiton ja miten paperittomaksi joudutaan? Mitä on paperittomuus Tampereella? Mitä palveluita paperittomille kuuluu? Mikä on kaupungin vastuu paperittomista ihmisistä?

Turvapaikanhakijoiden ja paperittomien tilanne on herättänyt paljon yhteiskunnallista keskustelua valtakunnallisesti. Paperittomuus ilmiönä on kuitenkin monessa kaupungissa uusi, ja niin suhtautuminen kuin julkisen sektorin käytännöt vaihtelevat paikkakunnittain. Paperittomiin ihmisiin ja paperittomuuteen liittyy myös paljon ennakkoluuloja. Koska kuntien ja paikallisten toimijoiden vastuu asiasta on suuri, kutsumme kaikki kiinnostuneet keskustelemaan paperittomuudesta Tampereella.

Teemaan pureudutaan alustusten ja paneelikeskustelun kautta:
17.00 Tervetuliaissanat
Kokemusasiantuntijan puheenvuoro
Mitä on paperittomuus? Paperittomat -hankkeen lakimies Jasmiina Jokinen
17.45 Paneelikeskustelu
Panelisteina:
Johanna Karjalainen (Global Clinic)
Marja Huttunen (Pirkanmaan Ely-keskus)
Jasmiina Jokinen (Pakolaisneuvonnan paperittomat -hanke)
Regina Blom (Tredu)
Jouni Perttula (Tampereen kaupunki)
Maritta Närhi (Tampereen kaupunki)
Vapaa liikkuvuus verkoston edustaja

Blogiteksti ajatuksia herättämään http://www.globaalisosiaalityo.org/paperittomana-hyvinvointivaltiossa-2/

Paneelia ennen tai sen jälkeen kannattaa käydä tutustumassa turvapaikanhakijoiden tekemään Not just a piece of paper – Paperista kiinni -valokuvanäyttelyyn Päätalon Alakuppilassa.

Tapahtuman järjestävät Globaali sosiaalityö ry, Tampereen yliopiston Let’s work together -verkosto, Psykologien sosiaalinen vastuu ry ja Vapaa Liikkuvuus -verkosto.

Tilaisuus on osa Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan Kehitysyhteistyö- ja ympäristöpäiviä.

********************
Paperlessness in Tampere – panel discussion
(Discussion will be held in Finnish, but you can take part in the discussion with the help of Arabic and Dari interpreters.)

Place: Tampere University Linna building auditorium K103 (ground-floor)

Who is considered paperless and how do you become paperless? What does being paperless mean in Tampere? What services are paperless people entitled to? What kind of responsibility does the city have of paperless people?

The situation of asylum seekers and paperless people has raised discussion nationwide. Paperlessness is quite a new phenomenon in many cities, and the general attitude and convention in the public sector differ from city to city.
There is also a lot prejudice towards paperlessness and paperless people. Because municipalities and local operators have a great responsibility about it, we welcome all to discuss paperlessness in Tampere.

Schedule:
17.00 Opening words
An expert by experience
What does being paperless mean? Jasmiina Jokinen, a lawyer for the Project for Undocumented Migrants / Paperittomat-hanke
17.45 Panel discussion
Panelists:
Johanna Karjalainen (Global Clinic)
Marja Huttunen (Pirkanmaan Ely-keskus)
Jasmiina Jokinen (Project for Undocumented Migrants / Paperittomat-hanke)
Regina Blom (Tredu)
Jouni Perttula (Tampere City)
representative from the Free Movement Network
(Rest of the panelists/speakers will be confirmed later.)

You might also want to see the photo exhibition ”Not Just a Piece of Paper” in the cafeteria Alakuppila in the University’s main building. The exhibition is composed by asylum seekers in Tampere.

Organisers: Globaali sosiaalityö ry, Let’s work together Network (Tampere University), Psykologien sosiaalinen vastuu ry ja Free Movement Network.

********************

نقاش حول الاورقيين(الاوراق الخاصه بالاقامه) بمدينة تامبيرى

النقاش باللغه الفنلنديه ولكن يمكن التسجيل باللغه العربيه والداريه من خلال المترجمين.

من هو الذى لا يملك ورق وكيفية الحصول عليه؟ ما هى المعاملات الورقيه بتامبيرى؟ ما هى الخدمات التى تقدم للاورقيين؟ ما هو دور المدينه (مدينة تامبيرى) الخاص بالأشخاص اللاورقيين؟
وقد أثارت حالة طالبي اللجوء والأشخاص اللاورقية الكثير من النقاش الاجتماعي على الصعيد الوطني. غير أن انعدام الورق ظاهرة جديدة في العديد من المدن، وتتباين مواقف مثل ممارسات القطاع العام من مكان لآخر. الناس اللاورقية والورقية أيضا العديد من التحيزات. وبما أن مسؤولية السلطات المحلية والجهات الفاعلة المحلية عالية، فإننا ندعو الجميع المهتمين بمناقشة عدم ورقية في تامبيري.
البرنامج:-
الساعه 17.00 الكلمات الإفتتاحيه والترحيبيه, مثلا شرح والتعريف بمعنى ما هى المعاملات Jasmiina Jokinen الورقيه؟ المسئول القانونى عن مشروع بلا اوراق
الساعه 17.45 :- النقاش

والمناقشه:-

بداية النقاش او بنهايته يمكنكم أن تتعرفوا على أعمال الاجئين ليس فقط قطعه من ورق – اغلاق المعاملات الورقيه- معرض الصور فى المبنى الرئيسى.

منظمين القاء (المؤتمر):-

Paperittomuus-työpaja Tampereen yliopistolla ma 9.10.

Pakolaisneuvonnan Paperittomat-hankkeen havaintojen mukaan sosiaalityön käytännöt suhteessa paperittomuuteen vaihtelevat suuresti kunnasta ja organisaatiosta riippuen eikä yhtenäisiä ammatillisia ohjeistuksia ja käytäntöjä ole luotu. Ristiriitaisissa tilanteissa syntyy eettistä kuormitusta. Työpajassa tarjotaan tilaisuus pohtia pienissä ryhmissä paperittomuustilanteisiin liittyviä ongelmia, kysymyksiä ja ratkaisuja sekä ajatuksia paperittomuudesta. Millaisena ilmiö näyttäytyy Tampereen seudulla, työpaikoilla? Miten työntekijät kokevat ja tuntevat ilmiön? Millaisia pelkoja ja tiedon tarpeita asiaan liittyy?

Työpajan vetäjänä toimii sosiaalityön yliopistonlehtori ja työnohjaaja Anna Metteri. Mukana keskusteluissa on myös kokemusasiantuntijakouluttajia. Työpajassa syntyneitä ratkaisemattomia kysymyksiä esitetään 10.10.17 Paperittomuus Tampereella -paneelikeskustelun osallistujille, joihin kuuluu myös Paperittomat -hankkeen lakimies Jasmiina Jokinen.

Työpaja on tarkoitettu sosiaalityön ammattilaisille ja opiskelijoille, järjestöjen työntekijöille ja muille paperittomien kanssa toimiville. Työpaja on toiminnallinen learning cafen sovellus.

Paikka: Tampereen yliopiston Linna-rakennus sali K103 (pohjakerros), Kalevantie 5

Aika: Maanantaina 9.10. klo 17-19

Blogiteksti ajatuksia herättämään:
http://www.globaalisosiaalityo.org/paperittomana-hyvinvointivaltiossa-2/

Yhteistyössä:
Globaali sosiaalityö ry
Tampereen yliopiston Let’s work together -verkosto
Psykologien sosiaalinen vastuu ry
Vapaa Liikkuvuus -verkosto

Tilaisuus on osa Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan Kehitysyhteistyö- ja ympäristöpäiviä.

Paperittomana hyvinvointivaltiossa

Globaali sosiaalityö ry järjesti torstaina 11.5.2017 Tampereen yliopistolla Paperittomana hyvinvointivaltiossa tänään -keskustelutilaisuuden, johon osallistui yli 50 aiheesta kiinnostunutta ammattilaista ja opiskelijaa.

baglar

Paperittomat ihmiset ovat kansainvälisen sotamekanismin ja globaalin taloudellisen eriarvoisuuden uhriksi joutuneita ihmisiä. Heidän tilanteensa on haastava, koska paperittomalla ihmisellä ei ole juurikaan oikeuksia.  Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut kunnille suosituksen paperittomien ihmisten kiireellisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (Sosiaali- ja terveysministeriö 31.1.2017) mutta ongelmana on, että missään ei määritellä mitä kiireellisellä sosiaali- ja terveydenhuollolla tarkoitetaan.

Paperittomat ovat kansainvälisen sotamekanismin ja globaalin taloudellisen eriarvoisuuden uhriksi joutuneita ihmisiä.

Hoitoon pääsy tai palvelujen saaminen on sattumanvaraista ja riippuvaista yksittäisen työntekijän harkinnasta. Kunnilta tarvitaankin pikaisesti perustuslain ja ihmisoikeudet huomioivia linjauksia ja toimintaohjeita, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset voisivat tehdä oman etiikkansa ja perustehtävänsä mukaista auttamis- ja ihmisoikeustyötä ilman ihmisen statuksen pohtimista.

Salassapitosäännökset ja vaitiolovelvollisuus ovat hyvin tiukasti säädeltyjä eikä niitä voida rikkoa myöskään paperittoman ihmisen kohdalla. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tehtävänä on oman perustehtävänsä mukainen työ, ei ulkomaalaisvalvonnan suorittaminen.

Ulos sulkemalla tuotamme epävakautta yhteiskuntaan, kun taas mukaan ottamalla ja yhdessä tekemällä voimme saavuttaa pysyviä myönteisiä muutoksia.

Elämä paperittomana Suomessa on aina viimesijainen valinta eikä ratkaisuna ole näiden ihmisten poistaminen väkisin maasta. Sen sijaan meidän on mietittävä, miten voimme ehkäistä heidän syrjäytymisensä yhteiskunnan ulkopuolelle ilman minkäänlaisia palveluja. Tällaisen äärimmäisen huono-osaisten ihmisten joukon syntyminen muuttaisi koko yhteiskuntamme rakennetta sulkemalla ulkopuolelle joukon ihmisiä, jotka eivät ole missään rekisterissä, eivät saa rokotuksia eivätkä pääse koulutukseen tai työmarkkinoille.

paperittomuus

On hyvin ristiriitaista, että samaan aikaan, kun pyritään ehkäisemään väestön syrjäytymistä, ihmisiä ajetaan tilanteisiin, joissa heillä ei ole mitään muita mahdollisuuksia kuin yhteiskunnan ulkopuolelle joutuminen. Paperittomat ihmiset ovat jo nyt erittäin suuressa vaarassa joutua hyväksikäytetyiksi pimeillä työmarkkinoilla ja vaarassa sairastua vakavasti mikäli eivät saa ajoissa tarvitsemaansa hoitoa.

Sosiaalityö on ihmisoikeusammatti, jonka etiikka perustuu jokaisen ihmisen ihmisarvolle ja kunnioitukselle.

Ulos sulkemalla tuotamme epävakautta yhteiskuntaan kun taas mukaan ottamalla ja yhdessä tekemällä voimme saavuttaa pysyviä myönteisiä muutoksia. Pitämällä heikompiosaisten puolia, tekemällä rakenteellista sosiaalityötä, olemalla kriittisiä ja pyrkimällä vaikuttamaan vallitseviin epäkohtiin voimme olla mukana rakentamassa parempaa tulevaisuutta meille kaikille. Perusoikeuksien ja -palvelujen turvaaminen kaikille turvaa meitä jokaista ehkäisemällä niin sosiaalista ahdinkoa kuin tartuntatautien leviämistäkin. Panostamalla ennaltaehkäisevään työhön voimme välttää myöhempiä suuria kustannuksia ja inhimillistä kärsimystä.

Sosiaalityö on ihmisoikeusammatti, jonka etiikka perustuu jokaisen ihmisen ihmisarvolle ja kunnioitukselle. Nyt yhtäläisten ihmisoikeuksien lähtökohta on otettava vakavasti myös pohjoismaisen hyvinvointivaltion sosiaalityössä, kun hyvinvointivaltio on hylännyt perusajatuksensa kaikkien ihmisten yhtäläisestä arvosta. Uudet maahanmuuttajat ovat selviytyjiä, joilla on monenlaista osaamista ja taitoa. Pitäisi kääntää katse myös siihen, mitä nämä ihmiset voivat tuoda suomalaiseen yhteiskuntaan. Voimavarakeskeinen sosiaalityö voi omalta osaltaan auttaa tässä.

(Teksti: Terhi Tuominen, sosiaalityöntekijä YTM / Globaali sosiaalityö ry)

***

Tulevat aiheeseen liittyvät tilaisuudet:

ma 9.10.2017 kello 17-19 Työpaja paperittomia ihmisiä työssään tai vapaaehtoistoiminnassa kohtaaville sekä muille aiheesta kiinnostuneille (Tampereen yliopistolla, tila varmistuu myöhemmin)

ti 10.10.2017 kello 17-19 Paneelikeskustelu “Paperittomuus Tampereella” (Tampereen yliopistolla, tila varmistuu myöhemmin)

Paneelikeskustelun tarkoituksena on muutaman alustuksen pohjalta keskustella siitä, mitä tarkoittaa paperittomuus yksilön ja kaupungin näkökulmasta, millaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia sillä on ja millaisia ratkaisuja esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, poliittisten päättäjien ja kansalaisjärjestöjen suunnalta tarvitaan Tampereella. Keskustelijoita on pyydetty kansalaisjärjestöistä ja -verkostoista, kaupungilta ja julkisen sektorin sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluiden tarjoajilta.

Tilaisuudet järjestää yhteistyössä Globaali sosiaalityö ry, Tampereen yliopiston Let’s work together -verkosto, Psykologien sosiaalinen vastuu ry ja Vapaa Liikkuvuus -verkosto. Tilaisuudet järjestetään osana Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan Kehitysyhteistyö- ja ympäristöpäiviä.

Seuraa ilmoittelua GST:n facebook-sivulla

Paperittomana hyvinvointivaltiossa tänään

Paperittomanatänäänkuva

Paperittomana elävien ihmisten asema on erittäin ajankohtainen haaste sosiaali- ja terveysalalla. Syksyllä 2016 järjestimme suuren suosion saaneen Paperittomana hyvinvointivaltiossa -teemaillan. Paljon on tapahtunut sen jälkeen ja on aika palata aiheen pariin keskustelemaan ja oppimaan.

Paperittomana hyvinvointivaltiossa tänään -tilaisuus järjestetään torstaina 11.5.2017 klo 17-19.00 Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen luentosalissa K103, osoitteessa Kalevantie 5.

Ohjelmassa:
* Milla Elo: Paperittomuuden haaste sosiaalialan ammattietiikalle -tuloksia opinnäytetutkimuksesta
* Paneelikeskustelu paperittomuudesta. Mukana Tampereen Global Clinicin edustus, Vapaa liikkuvuus -verkoston edustus, Diakin yliopettaja ja tutkija Marja Katisko, Paperittomat-hankkeen lakimies Jasmiina Jokinen ja Tampereen kaupunginvaltuutettu Minna Minkkinen (vas.)
* Kysymyksiä ja keskustelua

Tapahtumaan ei tarvitse ilmoittautua, voit vain saapua paikalle. Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja se on kaikille avoin.

Lämpimästi tervetuloa!

GST-Tampere: Paperittomana hyvinvointivaltiossa -tilaisuus to 24.11. klo 17

kutsu_paperittomana_241116_uusi

 

Tervetuloa kuulemaan ajankohtaista tietoa Paperittomana hyvinvointivaltiossa -teemailtaan Tampereen yliopistolle!

Tilaisuudessa kuullaan kaksi asiantuntijapuheenvuoroa:
VTT, tutkija Marja Katisko, Kaupunkitutkimus- ja metropoliohjelma (DIAK)
OTM, juristi Heli Aali, Paperittomat-hanke (Pakolaisneuvonta)

+Tampereen Global Clinicin edustajat

Puheenvuorojen jälkeen on aikaa keskustelulle ja kysymyksille!

AIKA: Torstaina 24.11. klo 17
PAIKKA: K103, LINNA-rakennus, Tampereen yliopisto Kalevantie 5