Sosiaalista voimaa vaaran laella: sosiaalityö, ympäristö ja kaukaiset toiset

Vaihdetaan näkökulmaa tutuista keskuksista kohti syrjäisinä pidettyjä seutuja, kiinnitetään huomiota urbaanien muodostelmien sijasta maaseutuun ja metsään! Miten voisimme ammattikuntana kantaa kollektiivista vastuuta ekologisten ja kulttuuristen kriisien maailmassa? Mikä on sosiaalityön rooli ilmaston muuttuessa? Miten palauttaa sosiaalinen takaisin yhteiskunnan rakenteisiin?

Globaali sosiaalityö ry:n tutkijatapaaminen huipentuu avoimeen seminaaripäivään tunnelmallisella Mustarinda-talolla Kainuun Hyrynsalmella. Upeassa puhujajoukossa mukana globaalin sosiaalityön pioneeri Anna Metteri, Jyväskylän yliopiston sosiaalityön tutkijat Kati Turtiainen ja Satu Ranta-Tyrkkö, sekä sosiaalityön dosentit Heli Valokivi ja Marja Katisko.

Sosiaalista voimaa vaaran laella
Sosiaalityö, ympäristö ja kaukaiset toiset
tutkimusta – keskustelua – musiikkia

AIKA: perjantai 18.1.2019 klo 10-17
(aamiaiskahvit klo 9.30 alkaen)
PAIKKA: Mustarinda-talo, Paljakantie 61, 89400 Hyrynsalmi

Tervetuloa kuulemaan kiinnostavia tutkimuspuheenvuoroja ja keskustelemaan yhdessä ajankohtaisista sosiaalityön teemoista! Päivä päättyy kuhmolaisen Korpi Raikaa -musiikkiyhdistyksen iltapäiväkonserttiin.

Seminaari ja tutkijatapaaminen järjestetään yhteistyössä Kainuun soten, sekä Tampereen yliopiston, Mustarinda-seuran, Jyväskylän yliopiston, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Sosiaalisesti kestävä Kainuu -hankkeen kanssa.

Seminaaripäivän tallenne on kuunneltavissa yhdistyksen Youtube-kanavan kautta.


Kuva: Michaela Casková

Joulukeräyksen kohteena Shatilan pakolaisleirin lapset ja perheet

Shatilan lapset

Tänä vuonna joulukeräyskohteemme on Libanonin Shatilan pakolaisleirin lasten ja perheiden kanssa tehtävä työ.

Kaikki kerätyt varat ohjataan ilman välikäsiä leirillä lasten ja perheiden kanssa työtä tekevälle National Institute of Social Care and Vocation Training -järjestölle. NISCVT on pitkäaikainen yhteistyökumppanimme ProSofi-hankkeessa ja kokenut järjestöalan toimija leireillä.

Lahjoita haluamasi summa keräystilillemme FI39 6601 0001 0306 59 ja merkitse viitteeksi 3489. Kiitos arvokkaasta tuestasi!

Globaali sosiaalityö ry:llä on Poliihallituksen myöntämä keräyslupa nro RA/2018/785, joka on voimassa 14.9.2018- 13.9.2020 koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

 

Tervetuloa juhlimaan 15-vuotiasta yhdistystä Tampereelle

Juliste nettiin

Globaali sosiaalityö ry (GST) sai alkunsa vuonna 2001 Tampereella järjestetyn terveys- ja mielenterveyssosiaalityön maailmankonferenssin jälkeen. Tuolloin joukko sosiaalialan ammattilaisia näkivät kansainvälisen yhteistyön ja ymmärryksen sosiaalityössä merkitykselliseksi ja päättivät perustaa niiden edistämiseksi yhdistyksen. GST:n toiminta on tänään ajankohtaisempaa ja tärkeämpää kuin koskaan!

Perustamisestaan asti GST on tehnyt tiivistä yhteistyötä Tampereen yliopiston sosiaalityön tutkinto-ohjelman kanssa. Aktiivijäseniin kuuluu opettajia, tutkijoita ja opiskelijoita, mutta valtakunnallinen yhdistys on avoin kaikille kiinnostuneilla alasta riippumatta.

Globaali sosiaalityö ry:n 15-vuotisjuhla järjestetään Ravintola Telakan yläkerrassa perjantaina 16.2. klo 18 alkaen. Ohjelmassa puheita, musiikkia ja herkullista kasvisruokaa.

Ilmoittaudu mukaan s-postiosoitteeseen gst@globaalisosiaalityo.org Toivomme, että maksat illalliskortin (25€/15€) etukäteen yhdistyksen tilille FI6766010001185743. Merkitse viitteeksi 3201. Alennettu hinta opiskelijoille, työttömille ja eläkeläisille.

Löydät GST:n myös tutkimuksen päivien näytteilleasettajien joukosta. Tervetuloa tutustumaan yhdistyksen toimintaan!


Lue lisää Sosiaalityön tutkimuksen päivien ohjelmasta:

http://www.uta.fi/yky/sttp2018/gst15vuotta.html

Joulukeräyksen 2017 tuotot ohjataan Shatilan pakolaisleirille

Nourhan5v

Joulukeräyksemme 2017 tuotot ohjataan psykososiaalista työtä pakolaisleireillä Libanonissa tekevälle NISCVT-järjestölle, joka on pitkäaikainen kumppanimme. Varat kohdistetaan järjestön lasten ja perheiden kanssa tekemään sosiaalityöhön Shatilan leirillä mm. ryhmätoiminnan ohjaamiseen ja kotikäynteihin.

Lahjoita mieleisesi summa tilillemme numero FI39 6601 0001 0306 59, merkitse maksun viitteeksi 3191.

Kiitos arvokkaasta tuestasi!

Kuvan on piirtänyt vuonna 2016 Shatilan leirillä asuva Nourhan, 5v.

Prosofi

Joulukeräys on käynnissä vuoden 2017 loppuun. Varat käytetään NISCVT-järjestön toimesta vuoden 2018 aikana. Globaali sosiaalityö ry:llä on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa NRO RA/2016/384, voimassa 3.8.2016-2.8.2018. Toimeenpanoalueena koko maa lukuunottamatta Ahvenanmaata.

Abstraktihaku: Kodin rakentuminen paikallisissa ja globaaleissa dialogeissa

Sosiaalityön tutkimuksen päiviä vietetään Tampereella 15.-16.2.2018 Tampereella. Päivien yhteydessä juhlitaan myös GST:n 15-vuotisjuhlia. Yhdistyksen tutkija-aktiivit kutsuvat nyt esityksiä työryhmään numero 3 Kodin rakentuminen paikallisissa ja globaaleissa dialogeissa. Ehdota abstraktia 7.1.2018 mennessä!

GST_Kuva1

Siirtyminen maasta toiseen ei välttämättä merkitse yhdestä kansallisvaltiosta toiseen siirtymistä, vaan liikkuminen on jatkumo, monien eri muuttojen ja siirtymien joukossa. Liike on monenlaista ja monen tasoista, saapuvaa ja lähtevää, vastavuoroisia kohtaamisia ja uusien dialogien syntymistä. Siirtolaisuudesta ja ihmisten liikkuvuudesta on muodostunut pysyvä ja samalla alati muuttuva ja entistä vahvemmin politisoitu ilmiö, jossa ihmisten liikkuvuutta pyritään hallitsemaan monimutkaisilla ja tarkoilla rekisteröintijärjestelmillä. Perinteiset tieteen ja taiteen keinot eivät enää kykene tavoittamaan ja sanoittamaan ihmisten globaaleissa verkostoissa risteilevää arkea tai kodin käsitettä eikä erilaisia ja eritasoisia yhteiskuntasuhteita.

Millainen on koti matkalla ja välitilassa? Sosiaalityössä pyritään kotouttamiseen, oman paikan ja kuulumisen tunteen vahvistamiseen. Miten tämä tehdään tilanteessa, jossa ei ole varmaa tietoa uuden kodin saamisesta? Miten ihmisten arkea tuetaan, millaisia toimivia ratkaisuja asumiseen on olemassa, millaisia hyviä käytäntöjä? Entä mitä seurauksia on sillä, kun tukitoimenpiteet eivät tuota tulosta? Entä miten nämä asiat pitäisi ottaa huomioon sote-uudistuksen valmistelussa?

Turvapaikanhakijoiden ja paperittomien kanssa työskentelevien työntekijöiden eettinen kuormitus voi nousta korkealle, kun poliittinen ohjaus on täysin vastakkainen sosiaalityön eetokselle ja tehtävälle. Mikä on sosiaalityön globaali vastuu tässä tilanteessa?

Voisiko koti rakentua erilaisissa dialogisissa sosiaalisissa suhteissa ja verkostoissa silloin, kun yhteiskunnalliset jännitteet ja globaalit kriisit ovat voimakkaammillaan? Koti rakentuisi ja ulottuisi moneen eri suuntaan: yksilöiden, viranomaisten, päätöksentekijöiden, naapureiden sekä yhteisöjen välisiin sosiaalisiin suhteisiin ja rakenteisiin. Voisiko kodin rakentumisen edellytyksenä olla luottamuksen ja kunnioituksen rakentuminen niin paikallisesti kuin globaalistikin?

Tervetuloa työryhmään, jossa voit esittää tutkimuspaperisi liittyen globaaliin sosiaalityöhön, kodin rakentumiseen, kotoutumiseen ja kotouttamiseen. Paperisi voi olla tieteellinen tai voit myös esitellä meneillään olevaa käytännönläheistä kehittämishanketta.


Työryhmän vetäjät:

Sinikka Forsman
YTM, yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto, sinikka.forsman@uta.fi

Marja Katisko
dosentti, yliopettaja, Diakonia-ammattikorkeakoulu, marja.katisko@diak.fi


Linkki sähköiseen lomakkeeseen Sosiaalityön tutkimuksen päivien nettisivuilla: http://www.uta.fi/yky/sttp2018/abstraktit.html

Paperittomuus-paneelikeskustelu Tampereen yliopistolla 10.10.

Paikka: Tampereen yliopiston Linna-rakennus sali K103 (pohjakerros)

Aika: Ti 10.10. klo 17-19

Below in English.
(Keskustelu on suomeksi, mutta osallistua voi arabian ja darin kielen tulkkien välityksellä.)

Kuka on paperiton ja miten paperittomaksi joudutaan? Mitä on paperittomuus Tampereella? Mitä palveluita paperittomille kuuluu? Mikä on kaupungin vastuu paperittomista ihmisistä?

Turvapaikanhakijoiden ja paperittomien tilanne on herättänyt paljon yhteiskunnallista keskustelua valtakunnallisesti. Paperittomuus ilmiönä on kuitenkin monessa kaupungissa uusi, ja niin suhtautuminen kuin julkisen sektorin käytännöt vaihtelevat paikkakunnittain. Paperittomiin ihmisiin ja paperittomuuteen liittyy myös paljon ennakkoluuloja. Koska kuntien ja paikallisten toimijoiden vastuu asiasta on suuri, kutsumme kaikki kiinnostuneet keskustelemaan paperittomuudesta Tampereella.

Teemaan pureudutaan alustusten ja paneelikeskustelun kautta:
17.00 Tervetuliaissanat
Kokemusasiantuntijan puheenvuoro
Mitä on paperittomuus? Paperittomat -hankkeen lakimies Jasmiina Jokinen
17.45 Paneelikeskustelu
Panelisteina:
Johanna Karjalainen (Global Clinic)
Marja Huttunen (Pirkanmaan Ely-keskus)
Jasmiina Jokinen (Pakolaisneuvonnan paperittomat -hanke)
Regina Blom (Tredu)
Jouni Perttula (Tampereen kaupunki)
Maritta Närhi (Tampereen kaupunki)
Vapaa liikkuvuus verkoston edustaja

Blogiteksti ajatuksia herättämään http://www.globaalisosiaalityo.org/paperittomana-hyvinvointivaltiossa-2/

Paneelia ennen tai sen jälkeen kannattaa käydä tutustumassa turvapaikanhakijoiden tekemään Not just a piece of paper – Paperista kiinni -valokuvanäyttelyyn Päätalon Alakuppilassa.

Tapahtuman järjestävät Globaali sosiaalityö ry, Tampereen yliopiston Let’s work together -verkosto, Psykologien sosiaalinen vastuu ry ja Vapaa Liikkuvuus -verkosto.

Tilaisuus on osa Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan Kehitysyhteistyö- ja ympäristöpäiviä.

********************
Paperlessness in Tampere – panel discussion
(Discussion will be held in Finnish, but you can take part in the discussion with the help of Arabic and Dari interpreters.)

Place: Tampere University Linna building auditorium K103 (ground-floor)

Who is considered paperless and how do you become paperless? What does being paperless mean in Tampere? What services are paperless people entitled to? What kind of responsibility does the city have of paperless people?

The situation of asylum seekers and paperless people has raised discussion nationwide. Paperlessness is quite a new phenomenon in many cities, and the general attitude and convention in the public sector differ from city to city.
There is also a lot prejudice towards paperlessness and paperless people. Because municipalities and local operators have a great responsibility about it, we welcome all to discuss paperlessness in Tampere.

Schedule:
17.00 Opening words
An expert by experience
What does being paperless mean? Jasmiina Jokinen, a lawyer for the Project for Undocumented Migrants / Paperittomat-hanke
17.45 Panel discussion
Panelists:
Johanna Karjalainen (Global Clinic)
Marja Huttunen (Pirkanmaan Ely-keskus)
Jasmiina Jokinen (Project for Undocumented Migrants / Paperittomat-hanke)
Regina Blom (Tredu)
Jouni Perttula (Tampere City)
representative from the Free Movement Network
(Rest of the panelists/speakers will be confirmed later.)

You might also want to see the photo exhibition ”Not Just a Piece of Paper” in the cafeteria Alakuppila in the University’s main building. The exhibition is composed by asylum seekers in Tampere.

Organisers: Globaali sosiaalityö ry, Let’s work together Network (Tampere University), Psykologien sosiaalinen vastuu ry ja Free Movement Network.

********************

نقاش حول الاورقيين(الاوراق الخاصه بالاقامه) بمدينة تامبيرى

النقاش باللغه الفنلنديه ولكن يمكن التسجيل باللغه العربيه والداريه من خلال المترجمين.

من هو الذى لا يملك ورق وكيفية الحصول عليه؟ ما هى المعاملات الورقيه بتامبيرى؟ ما هى الخدمات التى تقدم للاورقيين؟ ما هو دور المدينه (مدينة تامبيرى) الخاص بالأشخاص اللاورقيين؟
وقد أثارت حالة طالبي اللجوء والأشخاص اللاورقية الكثير من النقاش الاجتماعي على الصعيد الوطني. غير أن انعدام الورق ظاهرة جديدة في العديد من المدن، وتتباين مواقف مثل ممارسات القطاع العام من مكان لآخر. الناس اللاورقية والورقية أيضا العديد من التحيزات. وبما أن مسؤولية السلطات المحلية والجهات الفاعلة المحلية عالية، فإننا ندعو الجميع المهتمين بمناقشة عدم ورقية في تامبيري.
البرنامج:-
الساعه 17.00 الكلمات الإفتتاحيه والترحيبيه, مثلا شرح والتعريف بمعنى ما هى المعاملات Jasmiina Jokinen الورقيه؟ المسئول القانونى عن مشروع بلا اوراق
الساعه 17.45 :- النقاش

والمناقشه:-

بداية النقاش او بنهايته يمكنكم أن تتعرفوا على أعمال الاجئين ليس فقط قطعه من ورق – اغلاق المعاملات الورقيه- معرض الصور فى المبنى الرئيسى.

منظمين القاء (المؤتمر):-