Globaali sosiaalityö ry – globaalia ajattelua sosiaalialalle jo vuodesta 2002

Olemme sosiaalityöntekijöiden, sosiaalialan opiskelijoiden, opettajien, tutkijoiden ja eri alojen ammattilaisten verkosto, jonka tarkoitus on edistää globaalia ymmärrystä ja solidaarisuutta sosiaalialalla ja laajemmin yhteiskunnassa. Ajattelemme, että globaalin näkökulman tulisi olla luonteva osa kaikkea sosiaalityötä. Yhdistyksen arvopohja on sosiaalialan arvoissa: kaikkien ihmisten tasa-arvossa ja merkityksessä.

Globaali sosiaalityö ry (GST) sai alkunsa Tampereella järjestetyn terveys- ja mielenterveyssosiaalityön maailman konferenssin jälkeen 2000-luvun alussa. Jo tuolloin joukko sosiaalialan paikallisia ammattilaisia näkivät ylirajaisen yhteistyön sosiaalityössä merkitykselliseksi ja päättivät perustaa sen toteuttamiseksi yhdistyksen. Menestyksekäs konferenssi antoi luottamusta yhdistyksen perustamiseen ja sen pyörittämiseen.

Yhdistys rekisteröitiin tapahtumaa seuraavana vuonna 2002. Sääntöihin kirjattiin, että Globaali sosiaalityö ry:n tarkoitus on ylläpitää sosiaalialan kehitystyötä ja kumppanuutta Suomessa ja maailmanlaajuisesti, sekä edistää globaalia solidaarisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

Yhdistyksen visio on tasa-arvoinen ja humaani yhteiskunta, jossa myös vaihtoehtoinen taloudellinen kehitys on mahdollista. Tässä tulevaisuuden näkymässä sosiaalialan ammattilaiset ovat poliittisesti aktiivisia toimijoita, joiden tehtävä on edistää kokonaisvaltaista  kestävää kehitystä, rauhaa, oikeudenmukaisuutta ja solidaarisuutta globaalisti.

• • •

Global Social Work Finland (GSW) is a Finnish non-profit organization that was founded in Tampere in 2001 by a group of social work professionals. It is a network of social work professionals, students, teachers, researchers and people working in different fields.  Our aim is to bring people together to promote global understanding and solidarity within social welfare work and widely in society. We believe that global understanding should be part of all social work practice and research. Our projects are firmly grounded in the ethical foundation of social work:  equality and significance of all people. 

The association was registered the following year. According to the rules of GSW, the association seeks to promote social work development and companionship in Finland and abroad. In addition the purpose is to promote global solidarity and social justice.

Our vision is an equal and humane society, and a world that enables alternative economic development. Within this vision social workers are politically active agents whose work promotes sustainable development, peace, social justice and global solidarity.