Globaalia ajattelua sosiaalialalle jo vuodesta 2002


Globaali sosiaalityö ry (GST) sai alkunsa Tampereella järjestetyn terveys- ja mielenterveyssosiaalityön maailman konferenssin jälkeen 2000-luvun alussa. Jo tuolloin joukko sosiaalialan ammattilaisia näkivät kansainvälisen yhteistyön sosiaalityössä merkitykselliseksi ja päättivät perustaa sen toteuttamiseksi yhdistyksen. Menestyksekäs konferenssi antoi luottamusta yhdistyksen perustamiseen ja sen pyörittämiseen.

Yhdistys rekisteröitiin tapahtumaa seuraavana vuonna 2002. Sääntöihin kirjattiin, että Globaali sosiaalityö ry:n tarkoitus on ylläpitää sosiaalialan kehitystyötä ja kumppanuutta Suomessa ja maailmanlaajuisesti, sekä edistää globaalia solidaarisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

Yhdistyksen visio on tasa-arvoinen ja humaani yhteiskunta, jossa myös vaihtoehtoinen taloudellinen kehitys on mahdollista. Tässä tulevaisuuden näkymässä sosiaalialan ammattilaiset ovat poliittisesti aktiivisia toimijoita, joiden työ edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja solidaarisuutta globaalisti.

Ajattelemme, että globaalin sosiaalityön näkökulma tulisi olla luonteva osa kaikkea sosiaalityötä. Globaali sosiaalityö ry:n arvopohja on sosiaalialan arvoissa: kaikkien ihmisten tasa-arvossa ja merkityksessä. Olemme sosiaalityöntekijöiden, opiskelijoiden, opettajien, tutkijoiden ja eri alojen ammattilaisten verkosto, joka haluaa olla mahdollistamassa jäsenistönsä näköistä yhdistyksen arvoja edistävää toimintaa.

• • •

Global Social Work Finland (GSW) is a Finnish non-profit organization that was founded in Tampere in 2001 by a group of social work professionals. The association was registered the following year. According to the rules of GSW, the association seeks to promote social work development and companionship in Finland and abroad. In addition the purpose is to promote global solidarity and social justice.

Our vision is an equal and humane society, and a world that enables alternative economic development. Within this vision social workers are politically active agents whose work promotes social justice and global solidarity. We believe that global understanding and orientation should be part of all social work. 

The projects of GSW are firmly grounded in the ethical foundation of social work: human rights, democracy and the equality and significance of all people. GSW wants to be a network that brings together like-minded people who want to work together to promote these values.

Siirry sivun alkuun