Lukemisto


Harjoittelujaksoihin perustuvia graduja:

Tansanian harjoittelut:

Häärä, Sofia (2019) Etnografina Mwanzassa: Tansanialaisten lasten köyhyyskokemuksia peilaamassa. Pro gradu –tutkielma. Tampereen yliopisto. Luettavissa: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/105676

Laine, Elina (2019) Globaali ja lokaali sukupuoli sosiaalityössä. Etnografinen tutkimus sosiaalityöstä ja sukupuolesta Tansaniassa. Pro gradu –tutkielma. Turun yliopisto. Luettavissa: https://www.utupub.fi/handle/10024/14686

Järvi, Jonna (2018) Tansanialainen tarina : Narratiivinen tutkimus tansanialaisten elämänkulusta Tansaniassa ja Suomessa. Pro gradu –tutkielma. Tampereen yliopisto. Luettavissa: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/103603

Vehmala, Karita (2013) Tansanialaisten vammaisten lasten vanhempien kokemukset sosiaalisesta tuesta. Tampereen yliopisto. Luettavissa: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/84342

Penttinen, Mari (2010) Sosiaalityö kehitysyhteistyön kentällä. Sosiaalityö kehitysmaassa sosiaalityön opiskelijan silmin. Tampereen yliopisto. Luettavissa: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/81477

Mosambikin harjoittelut:

Raittila, Saana (2019) ”Koska ilman yhteisöä emme olisi mitään” – Etnografinen tapaustutkimus yhteisöterveystyöstä Mosambikissa. Helsingin yliopisto. Luettavissa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/301044

Venäjä-yhteistyö:

Neuvonen, Linda (2013) SATUTEATTERI Melake -hankkeen asiantuntijoiden kokemuksia pietarilaisesta teatterityöstä lastensuojelussa. Tampereen yliopisto. Luettavissa: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/84286

Libanonin harjoittelut:

Moilanen, Laura (2015) Diaspora, Gender and Social Work in the Palestinian Refugee Camp, Shatila . Tampereen yliopisto. Luettavissa: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/97062


Muita yhdistyksen piirissä tehtyjä graduja:

Tölli, Maria (2017) Etnografinen tutkimus sosiaalisesta tuesta: suomalainen järjestö Gambiassa. Tampereen yliopisto. Luettavissa: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/100996

Kemppainen, Senja (2008) Developing Social Work Education in Mozambique in Collaboration with Finnish Institutions.Tampereen yliopisto. Luettavissa: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/78790

Marrengula, Miguel (2007) Social Work Practice for Child Welfare in Mozambique: The Case of Street Children in Maputo City- Baixa 1975-2006. Luettavissa: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/78245


Väitöskirjoja:

Myumbo, Ludovick Jacob (2018) In search of a better life: Lived experiences of young women who trade sex for livelihoods in urban Tanzania. University of Tampere. Luettavissa: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/10334

Opoku, Regina (2017) Gendered violence: patterns and causes of women-to-women violence in the Lake Zone regions of Tanzania, East Africa. University of Tampere. Luettavissa: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/100624

Marrengula, Miguel Lazaro (2010) Addressing Socio-Cultural Animation as Community Based Social Work with Street Children in Maputo, Mozambique. University of Tampere. Luettavissa: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/6667

Siirry sivun alkuun