Globaali sosiaalityö ry yleinen

Paperittomana hyvinvointivaltiossa

Globaali sosiaalityö ry järjesti torstaina 11.5.2017 Tampereen yliopistolla Paperittomana hyvinvointivaltiossa tänään -keskustelutilaisuuden, johon osallistui yli 50 aiheesta kiinnostunutta ammattilaista ja opiskelijaa.

baglar

Paperittomat ihmiset ovat kansainvälisen sotamekanismin ja globaalin taloudellisen eriarvoisuuden uhriksi joutuneita ihmisiä. Heidän tilanteensa on haastava, koska paperittomalla ihmisellä ei ole juurikaan oikeuksia.  Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut kunnille suosituksen paperittomien ihmisten kiireellisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (Sosiaali- ja terveysministeriö 31.1.2017) mutta ongelmana on, että missään ei määritellä mitä kiireellisellä sosiaali- ja terveydenhuollolla tarkoitetaan.

Paperittomat ovat kansainvälisen sotamekanismin ja globaalin taloudellisen eriarvoisuuden uhriksi joutuneita ihmisiä.

Hoitoon pääsy tai palvelujen saaminen on sattumanvaraista ja riippuvaista yksittäisen työntekijän harkinnasta. Kunnilta tarvitaankin pikaisesti perustuslain ja ihmisoikeudet huomioivia linjauksia ja toimintaohjeita, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset voisivat tehdä oman etiikkansa ja perustehtävänsä mukaista auttamis- ja ihmisoikeustyötä ilman ihmisen statuksen pohtimista.

Salassapitosäännökset ja vaitiolovelvollisuus ovat hyvin tiukasti säädeltyjä eikä niitä voida rikkoa myöskään paperittoman ihmisen kohdalla. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tehtävänä on oman perustehtävänsä mukainen työ, ei ulkomaalaisvalvonnan suorittaminen.

Ulos sulkemalla tuotamme epävakautta yhteiskuntaan, kun taas mukaan ottamalla ja yhdessä tekemällä voimme saavuttaa pysyviä myönteisiä muutoksia.

Elämä paperittomana Suomessa on aina viimesijainen valinta eikä ratkaisuna ole näiden ihmisten poistaminen väkisin maasta. Sen sijaan meidän on mietittävä, miten voimme ehkäistä heidän syrjäytymisensä yhteiskunnan ulkopuolelle ilman minkäänlaisia palveluja. Tällaisen äärimmäisen huono-osaisten ihmisten joukon syntyminen muuttaisi koko yhteiskuntamme rakennetta sulkemalla ulkopuolelle joukon ihmisiä, jotka eivät ole missään rekisterissä, eivät saa rokotuksia eivätkä pääse koulutukseen tai työmarkkinoille.

paperittomuus

On hyvin ristiriitaista, että samaan aikaan, kun pyritään ehkäisemään väestön syrjäytymistä, ihmisiä ajetaan tilanteisiin, joissa heillä ei ole mitään muita mahdollisuuksia kuin yhteiskunnan ulkopuolelle joutuminen. Paperittomat ihmiset ovat jo nyt erittäin suuressa vaarassa joutua hyväksikäytetyiksi pimeillä työmarkkinoilla ja vaarassa sairastua vakavasti mikäli eivät saa ajoissa tarvitsemaansa hoitoa.

Sosiaalityö on ihmisoikeusammatti, jonka etiikka perustuu jokaisen ihmisen ihmisarvolle ja kunnioitukselle.

Ulos sulkemalla tuotamme epävakautta yhteiskuntaan kun taas mukaan ottamalla ja yhdessä tekemällä voimme saavuttaa pysyviä myönteisiä muutoksia. Pitämällä heikompiosaisten puolia, tekemällä rakenteellista sosiaalityötä, olemalla kriittisiä ja pyrkimällä vaikuttamaan vallitseviin epäkohtiin voimme olla mukana rakentamassa parempaa tulevaisuutta meille kaikille. Perusoikeuksien ja -palvelujen turvaaminen kaikille turvaa meitä jokaista ehkäisemällä niin sosiaalista ahdinkoa kuin tartuntatautien leviämistäkin. Panostamalla ennaltaehkäisevään työhön voimme välttää myöhempiä suuria kustannuksia ja inhimillistä kärsimystä.

Sosiaalityö on ihmisoikeusammatti, jonka etiikka perustuu jokaisen ihmisen ihmisarvolle ja kunnioitukselle. Nyt yhtäläisten ihmisoikeuksien lähtökohta on otettava vakavasti myös pohjoismaisen hyvinvointivaltion sosiaalityössä, kun hyvinvointivaltio on hylännyt perusajatuksensa kaikkien ihmisten yhtäläisestä arvosta. Uudet maahanmuuttajat ovat selviytyjiä, joilla on monenlaista osaamista ja taitoa. Pitäisi kääntää katse myös siihen, mitä nämä ihmiset voivat tuoda suomalaiseen yhteiskuntaan. Voimavarakeskeinen sosiaalityö voi omalta osaltaan auttaa tässä.

(Teksti: Terhi Tuominen, sosiaalityöntekijä YTM / Globaali sosiaalityö ry)

***

Tulevat aiheeseen liittyvät tilaisuudet:

ma 9.10.2017 kello 17-19 Työpaja paperittomia ihmisiä työssään tai vapaaehtoistoiminnassa kohtaaville sekä muille aiheesta kiinnostuneille (Tampereen yliopistolla, tila varmistuu myöhemmin)

ti 10.10.2017 kello 17-19 Paneelikeskustelu “Paperittomuus Tampereella” (Tampereen yliopistolla, tila varmistuu myöhemmin)

Paneelikeskustelun tarkoituksena on muutaman alustuksen pohjalta keskustella siitä, mitä tarkoittaa paperittomuus yksilön ja kaupungin näkökulmasta, millaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia sillä on ja millaisia ratkaisuja esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, poliittisten päättäjien ja kansalaisjärjestöjen suunnalta tarvitaan Tampereella. Keskustelijoita on pyydetty kansalaisjärjestöistä ja -verkostoista, kaupungilta ja julkisen sektorin sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluiden tarjoajilta.

Tilaisuudet järjestää yhteistyössä Globaali sosiaalityö ry, Tampereen yliopiston Let’s work together -verkosto, Psykologien sosiaalinen vastuu ry ja Vapaa Liikkuvuus -verkosto. Tilaisuudet järjestetään osana Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan Kehitysyhteistyö- ja ympäristöpäiviä.

Seuraa ilmoittelua GST:n facebook-sivulla

Saatat myös pitää...