Globaali sosiaalityö ry yleinen

Uusi toimintavuosi!

Lämpimästi tervetuloa yhdistyksemme sääntömääräiseen vuosikokoukseen
keskiviikkona 20.3.2023 klo 17.00. Kokouksessa
käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä valitaan
yhdistyksen hallituksen alkavan toimintavuoden jäsenet.

Olet lämpimästi tervetullut mukaan kokoukseen kuulemaan osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksista yhdistyksemme kautta, löytämään kiinnostavaa
tekemistä yhdistyksen pienessä ja lämminhenkisessä hallituksessa tai ideoimaan
uutta! Tänä vuonna toimintamme keskiössä on sosiaalityön ihmisoikeusnäkökulma.

Kutsumme mukaan sosiaalialan opiskelijoita, sosiaalialan koulutuksen parissa
toimivia, sosiaaliohjaajia, sosiaalityöntekijöitä ja kaikkia sosiaalialasta
kiinnostuneita. Jokainen on tervetullut, kuten myös uudet ideat, näkökulmat ja
ehdotukset!

*******

A warm welcome to the association’s statutory annual meeting on Wednesday
March 20, 2023 at 17:00.
The meeting will discuss the previous
year’s activity report and financial statements and elect the members of the
association’s board of directors for the coming year.

You are warmly welcome to join the meeting to hear about participation and
influencing opportunities through our association, to find interesting things
to do in the association’s small and warm-hearted board or to come up with new
ideas! This year, the focus of our activities is the human rights advocacy in
social work.

We invite students in the social field, those working in social field
education, social counselors, social workers and everyone interested in the
global social work field. Everyone is welcome, as are new ideas, perspectives and
suggestions!

Saatat myös pitää...