Globaali sosiaalityö ry yleinen

GST:n uusi toimintavuosi on käynnistymässä! / A new year of activities at GSW is about to start!

[english below]

Lämpimästi tervetuloa yhdistyksen sääntömääräseen vuosikokoukseen tiistaina 8.3.2022 klo 17.30. Kokouksessa käsitellään muun muassa edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä valitaan yhdistyksen hallituksen tulevan toimintavuoden jäsenet.

Tule mukaan kuulemaan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista sosiaalityön globaalilla kentällä, löytämään paikkasi yhdistyksen pienessä ja lämminhenkisessä hallituksessa, tai ideoimaan uutta! Tänä vuonna toimintamme keskiössä on antirasismi.

Kutsumme mukaan sosiaalialan opiskelijoita, sosiaalialan koulutuksen parissa toimivia, sosiaaliohjaajia, sosiaalityöntekijöitä ja kaikkia sosiaalialasta kiinnostuneita. Jokainen on tervetullut, kuten myös uudet ideat, näkökulmat ja ehdotukset!

T E R V E T U L O A !


AIKA: Tiistai 8.3.2022 klo 17:30
PAIKKA: Sosiaalityön tutkinto-ohjelman tilat, Linna-rakennus 6. kerros, Kalevantie 5, Tampereen yliopisto & Zoom-yhteys

Lisätiedot: gst (at) globaalisosiaalityo.org .

Tervetuloa mukaan globaalin osaamisen verkostoon sosiaalialalla!
Kuva: Eveliina Julkunen

A warm welcome to the regular annual meeting of the association on Tuesday, March 8, 2022 at 5:30 p.m. The meeting discusses the previous year’s report of activities and financial statements and elects the members of the association’s board for the coming year.

You are welcome to join and hear about opportunities to participate and influence in the global field of social work, find your place on the association’s small and warm-hearted board, or come up with something new! Antiracism is at the heart of our work this year.

We invite students in the social field, those working in social education, social counselors, social workers and anyone interested in the social field. Everyone is welcome, as are new ideas, perspectives and suggestions too!


TIME: Tuesday 8.3.2022 at 17:30
PLACE: University of Tampere, Linna, 6. floor, address: Kalevantie 5 & Zoom connection

Lisätiedot: gst (at) globaalisosiaalityo.org

W E L C O M E !

Saatat myös pitää...