Globaali sosiaalityö ry yleinen

GST:n toimintavuosi 2023 on käynnistymässä! / A new year of activities at GSW is about to start!

[english below]

Linkki kokoukseen / Zoom-link to the meeting: https://tuni.zoom.us/j/64792967108

Lämpimästi tervetuloa yhdistyksen sääntömääräseen vuosikokoukseen keskiviikkona 29.3.2023 klo 17.30. Kokouksessa käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä valitaan yhdistyksen hallituksen alkavan toimintavuoden jäsenet. Kuulemme kokouksen yhteydessä myös kiinnostavan ja näkökulmia tarjoavan puheenvuoron Kiinasta Suomeen tulleelta sosiaalityön oppiaineen vaihto-opiskelijalta, joka opiskelee parhaillaan Tampereen yliopistossa.

Olet lämpimästi tervetullut mukaan kokoukseen kuulemaan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista yhdistyksemme kautta, löytämään kiinnostavaa tekemistä yhdistyksen pienessä ja lämminhenkisessä hallituksessa tai ideoimaan uutta! Tänä vuonna toimintamme keskiössä on keskustelu globaaleista muuttoliikkeestä ja pakkomuutosta.

Kutsumme mukaan sosiaalialan opiskelijoita, sosiaalialan koulutuksen parissa toimivia, sosiaaliohjaajia, sosiaalityöntekijöitä ja kaikkia sosiaalialasta kiinnostuneita. Jokainen on tervetullut, kuten myös uudet ideat, näkökulmat ja ehdotukset!

***

A warm welcome to the association’s statutory annual meeting on Wednesday March 29, 2023 at 5:30 p.m. The meeting will discuss the previous year’s activity report and financial statements and elect the members of the association’s board of directors for the coming year. We will also hear an interesting and enlightening speech from a social work exchange student from China who is currently studying at Tampere University.

You are warmly welcome to join the meeting to hear about participation and influencing opportunities through our association, to find interesting things to do in the association’s small and warm-hearted board or to come up with new ideas! This year, the focus of our activities is the discussion of global migration and forced migration.

We invite students in the social field, those working in social field education, social counselors, social workers and everyone interested in the social field. Everyone is welcome, as are new ideas, perspectives and suggestions!

Saatat myös pitää...