Toimintakertomus 2019

1 Yleiskatsaus toimintavuoteen 

Vuosi 2019 oli Globaali sosiaalityö ry:n (GST) 17. toimintavuosi. Vuoden aikana yhdistys jatkoi menestyksekkäästi perustoimintaansa paikallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa muun muassa järjestäen tilaisuuksia, koordinoiden opiskelijaharjoitteluja ja -vaihtoja ja osallistuen hanketyöskentelyyn. 

Yhdeksi toimintavuoden 2019 tavoitteista nostettiin yhdistyksen profiilin vahvistaminen rauhankasvatustyötä tekevänä toimijana. Kyseisen tehtävän kirjaaminen yhdistyksen sääntöihin vahvistettiin vuosikokouksessa. Rauhantyön tekeminen on ollut keskeinen ajatus jo yhdistystä perustettaessa ja nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa yhdistys haluaa tuoda tätä toiminnan ulottuvuutta vielä enemmän esiin.

Sääntöjen mukaisesti GST:n tarkoitus on ylläpitää sosiaalialan kehityksiä ja kumppanuuksia, sekä edistää globaalia solidaarisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Yhdistyksen olemassaololle on tänä päivänä vahvemmat perustelut kuin koskaan, sillä yhteiskunnallinen keskustelu maahanmuutosta ja eritaustaisten ihmisten perusoikeuksista jatkuu Suomessa kiivaana. 

Sosiaalialan toimijoilla on kollektiivinen eettinen vastuu pyrkiä edistämään kestävää ja rauhanomaista kehitystä Suomessa ja muualla maailmassa. Globaali sosiaalityö ry on valtakunnallisella kentällä keskeinen toimija, sillä yhdistys on sosiaalialan ainoa globaaleihin kysymyksiin erikoistunut organisaatio ja verkosto. 

2 Hallitus & vastaavuudet

Yhdistyksen hallituksessa oli toimintavuonna edustettuna monipuolisesti erilaisia näkökulmia, sillä hallitukseen kuului sekä opiskelijoita, opettajia, tutkijoita että käytännön sosiaalityöntekijöitä. Opiskelijajäsenten rekrytointiin pitää edelleen kiinnittää huomiota myös hallitustyöskentelyä ajatellen, sillä yhdistyksen ideologiaan ja sääntöihin kuuluu, että hallituksessa on aina opiskelijajäseniä.  

Hallituksen jäsenet osallistuivat vuoden aikana aktiivisesti kokouksiin ja tapahtumien ideointiin. Hallituksen virkistykseksi järjestettiin kesäkokous jo perinteeksi muodostuneella tavalla yhden hallituslaisen kotona herkullisen ruuan merkeissä. Joulukokous järjestettiin virkistysmielessä omakustanteisena ravintolaillallisena.

Hallitus 2019:

Miina Kaartinen, puheenjohtaja; Eeva-Liisa Lejon, varapuheenjohtaja

Varsinaiset jäsenet: Sinikka Forsman, harjoitteluvastaava ; Anna Lehto, taloudenhoitaja; Leea Lakkala, sihteeri; Milla Berg, opiskelijayhteistyö / SOS ry; Katja Kekki, viestintä; Ann-Sofie Nyström, Helsingin toimintaryhmä

Varajäsenet: Anna Metteri, harjoitteluvastaava; Annika Pirinen, Helsingin toimintaryhmä; Eveliina Julkunen, ProSofi-hanke; Janika Kosonen, opiskelijayhteistyö / SOS ry; Marjo Harju, Tuni-yhteistyö / TAMK; Heli Valokivi, Tuni-yhteistyö / UTA

3 Jäsenistö

Yhdistyksellä oli vuoden lopussa rekisterissään 108 jäsentä. Näistä yhteisöjäseniä oli kaksi ja opiskelijajäseniä oli 36. Vuosikokouksessa vahvistettiin jäsenmaksujen korotukset. Vuonna 2019 jäsenmaksut olivat 35 euroa perusjäseneltä ja 13 euroa opiskelijoilta, työttömiltä ja eläkeläisiltä. Lisäksi kannatusjäseneksi pystyi liittymään yksityishenkilönä 50 euron jäsenmaksulla ja yhteisönä 85 euron jäsenmaksulla. Yhdistyksen jäsenmäärä on vuosien mittaan kasvanut tasaisesti ja jäseniä on ympäri Suomen.

4 Viestintä

Viestinnässä panostettiin toimintavuoden aikana sosiaaliseen mediaan. Yhdistys on aktiivinen etenkin Facebookissa (1188 seuraajaa) ja Twitterissä (648 seuraajaa). Lisäksi yhdistys on kokeillut toimintavuonna viestintää Instagramissa (295 seuraajaa) ja LinkedInissä (84 seuraajaa). FB:ssa ja Twitterissä osallistuttiin keskusteluun ja tiedotettiin yhdistyksen toiminnasta. 

Lisäksi yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin jäsenten sähköpostilistan kautta swgloba(at)lists.tuni.fi ja yhdistyksen nettisivuilla www.globaalisosiaalityo.org. Yhdistyksen nettisivuilta löytyvä blogi päivittyi vuonna 2019 tasaiseen tahtiin ja postauksia kirjoitettiin yhteensä 12.  Yhdistyksen hallituksen sisäisessä viestinnässä hyödynnettiin niin ikään sähköpostilistaa ja omia some-ryhmiä. 

Perinteisessä mediassa yhdistys näkyi erityisesti tapahtumiin liittyen ja yhdistyksen aktivistien haastattelujen kautta. Painetuissa lehdissä ilmestyivät mm. jutut  “Sosiaalinen ulottuvuus otettava huomioon” (Kainuun sanomat 19.1.2019) “Sosiaalisen voima on merkittävä tekijä sosiaalityössä” (Ylä-Kainuu 21.1.2019) ja “Maailma tarvitsee radikaalia kiltteyttä” (Talentia-lehti 3/2019).

5 Paikallistoiminta Suomessa

5.1 Tampereen toiminta

Tampere on yhdistyksen kotipaikkakunta ja hallituksen kokoukset järjestettiin perinteiseen tapaan Tampereen yliopistolla. Tampereella koordinoitiin etelän harjoittelut ja valmennettiin harjoitteluun lähtevät opiskelijat. Myös muuta yhteistyötä yliopiston sosiaalityön tutkinto-ohjelman kanssa jatkettiin ja kehitettiin edelleen. 

5.2 Helsingin toiminta

Helsingin toiminnassa keskityttiin toimintavuonna vahvasti tutkimus- ja kehittämistoimintaan ja näihin liittyvään verkostoitumiseen. Diakonia-ammattikorkeakoulun tutkijaryhmän kanssa jatkettiin yhteistyötä. Lisäksi Helsingissä ryhdyttiin kehittämään opiskelijoille ja käytännön työntekijöille suunnattua toimintaa. Helsingissä järjestettiin vuoden aikana kaksi yhdistyksen omaa keskustelutilaisuutta, joiden lisäksi aktivistit osallistuivat paikallisiin verkostoihin. 

5.3 Lahden toiminta

Yhdistys oli mukana mahdollistamassa ja tukemassa kansalaisyhteiskuntalähtöistä toimintaa vanhalla teollisuusalueella Lahden Sopenkorvessa. Sopenkorven “Kesannolle” perustettiin vapaaehtoisten toimesta yhteisöllinen kaupunkiviljelmä, jonka kuluihin yhdistykselle myönnettiin Lahden kaupungin osallisuusavustusta. Kesannon kaupunkiviljelijöiden aktiiviryhmään kuuluu noin 15 eri-ikäistä ja -taustaista lahtelaista. 

5.4  Muut paikkakunnat & valtakunnallinen toiminta

Yhdistyksen toimintavuosi käynnistyi tammikuussa 2019 Kainuun Hyrynsalmella järjestetyllä tutkijatapaamisella “Sosiaalista voimaa vaaran laella”. Tutkijatapaamiseen Mustarinda-talolla osallistuivat Anna Metteri, Eeva-Liisa Lejon, Heli Valokivi, Satu Ranta-Tyrkkö, Marja Katisko, Kati Turtiainen ja tapahtumaan koordinoinut Miina Kaartinen. Osana tutkijatapaamista järjestettiin paikallisille sosiaalialan ammattilaisille suunnattu seminaari perjantaina 18.1. Seminaari kokosi Mustarindaan noin 40 paikallista sosiaalialan ammattilaista ja muita kiinnostuneita. Tapahtumakokonaisuus toteutui Kainuun soten, Tampereen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston tuella. 

Yhdistyksen vaikuttamistyö oli toimintavuoden aikana valtakunnallista. Myös yhdistyksen jäsenpohja kattaa koko Suomen.

6 Kumppanuustoiminta yhteistyömaissa

6.1 Libanon: ProSofi-toiminta

ProSofi-toiminta jatkoi yhteistyötä Libanonissa palestiinalais-pakolaisleireillä sosiaalipsykologisia- ja terveyspalveluita tuottavan National Institute of Social Sciences (eng. lyhenne NISCVT, arabiaksi lyhenne BAS) kanssa. NISCVT toimii eri puolilla Libanonia ja sen kautta työskentelee sosiaalityöntekijä Shatilan pakolaisleirillä.  NISCVT:n palveluihin kuuluu mm. sosiaalityötä, päivähoitoa ja tukiopetusta sekä hammaslääkäripalveluja. Lisäksi se järjestää eri teemaisia koulutuksia mm. terveyteen ja lasten kasvatukseen liittyen. Prosofi-toiminta keskittyy tukemaan leirien parissa tehtävää psykososiaalista työtä.

Konkreettisesti tuki kerätään kummirenkaan kautta vuosittaisina kummimaksuina ja NISCVT kohdistaa varat leirillä tehtävään sosiaalityöhön parhaalla katsomallaan tavalla. ProSofi- kummirenkaassa oli vuoden lopussa 13 jäsentä. Kummit saavat vuosittain kaksi kummikirjettä, NISCVT:ssä Shatilan pakolaisleirillä työskentelevän sosiaalityöntekijän kirjeen sekä NISCVT:n palveluita ja toimintaa käsitteleviä uutiskirjeitä. Lisäksi kummeja muistettiin valtakunnallisena kummien päivänä postikortein. 

Kummirenkaan tapaaminen järjestettiin Tampereelle 10.8.2019. Paikalla oli ProSofi-koordinaattori ja kaksi kummia sekä asiasta kiinnostunut toimittaja. 

6.2 Tansania

Tänä vuonna yhdistyksen kautta toteutui yhden opiskelijan sosiaalityön maisterivaiheen harjoittelu Mwanzassa. Alkuvuodesta Karolina Asén (Helsingin yliopisto) suoritti harjoittelun Wadada -järjestössä. Järjestön toiminta kohdentuu tyttöjen ja nuorten naisten voimaannuttamiseen ja oikeuksien edistämiseen. Järjestö on GST:lle uusi yhteistyökumppani.

Vuoden aikana on valmisteltu useita sosiaalityön maisterivaiheen opintojen harjoittelujaksoja vuodelle 2020 ja pidetty harjoitteluun aikoville opiskelijoille valmennustapaamisia. Pihla-Maria Jaala (UEF) on lähdössä harjoitteluun Ni Hekima Pekee -järjestöön Mwanzaan alkuvuodesta 2020 ja kaksi muuta opiskelijaa (JyU)  myöhemmin keväällä. Syksylle 2020 harjoitteluun lähtönsä on varmistanut kaksi Tampereen yliopiston opiskelijaa. 

Yhdistys suosittelee, että päätös harjoitteluun lähdöstä tehdään noin vuotta ennen aiottua lähtöaikaa. Näin jää riittävästi aikaa valmentautua lähtöön, muun muassa opiskelemalla swahilin kieltä ja perehtymällä kulttuuriin. Valmennustiimiä vahvistettiin tänä vuonna, kun mukaan saatiin aiemmin Mwanzassa harjoitellut Susanna Karasti. Hänen kauttaan harjoittelua suunnittelevat opiskelijat ovat saaneet muun muassa tärkeitä käytännön vinkkejä valmistautumiseen ja arkeen Mwanzassa sekä tukea ja kannustusta.  

Harjoittelujen koordinaattorina Mwanzassa toimi edelleen sivutoimisesti Stephen Mayalla, jolla on päivätyö vammaisten lasten koulun opettajana. Lisäksi hänellä on luottamustehtäviä vammaisjärjestöjen kattojärjestössä. 

6.3 Mosambik

Mosambikin ISEDEL-korkeakouluun ei tänä toimintavuonna lähetetty opiskelijoita, mutta professori Miguel Marrengulan kanssa jatkettiin yhteydenpitoa ja harjoittelupaikkoja yhteistyöorganisaatioon on edelleen jatkossa tarjolla. 

6.4 Kurdistan

Yhdistys jatkoi vuonna 2013 aloitettua CoopNet -verkostoyhteistyötä. Verkostoyhteistyö on vakiintunutta etenkin pääkaupunkiseudulla, jossa Helsingin toimintaryhmän aktiiveja on mukana verkostosta syntyneissä hankkeissa (esim. Diakin kehittämishankkeet pohjois-Irakissa). Yhdistyksen aktiiveja oli mukana Tampereen yliopiston tiimissä kehittämässä jatkokoulutustoimintaa Kurdistanin Duhokin yliopiston kanssa.

7 Keräys-, myynti- ja avustustoiminta

Yhdistyksellä on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa RA/2018/785. Lupa on voimassa 14.9.2018 – 13.9.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Keräystoimintaa varten yhdistyksellä on oma pankkitili. Keräysten vetoamistapoina ovat luvan mukaisesti lipaskeräys (kaksi keräyslipasta), internet, tilaisuudet ja tapahtumat sekä sähköposti ja esitteet. Keräysluvan puitteissa voidaan kerätä rahaa seuraaviin kohteisiin:

  • Libanonin pakolaisleireillä tehtävä psykososiaalinen työ sekä lasten ja perheiden tukeminen
  • Tansanian Mwanzan vammais- ja sosiaalialan järjestöjen tukeminen
  • Mosambikin katulapsityö
  • Kurdistanissa tehtävä konfliktien uhrien auttaminen
  • Haavoittuvassa asemassa olevien maahanmuuttajien tukeminen Suomessa
  • Äkillisten kriisien uhrien auttaminen edellä mainituissa paikoissa

Keräystoiminnan kulujen kattamiseksi yhdistys käyttää keräystuloista enintään 10% lupa-, pankki- ja muihin keräystoimintaan meneviin kuluihin keräyslupakaudella. 

Ajalla 25.3.-31.8.2019 järjestettiin keräys Mosambikin Idai-hirmumyrskyn uhrien auttamiseksi. Lahjoitukset ohjattiin Globaali sosiaalityö ry:n pitkäaikaiselle paikalliselle yhteistyökumppanille ADPE:lle (Association for the Development and Promotion of Education Mozambique). Keräysvarat käytettiin hätäapuun ja uudelleen rakentamisen tukemiseksi Keski-Mosambikissa Idai-hirmumyrskyn vaikutusalueella.

8 Yhteistyökumppaneita

Tampereen yliopisto / Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Tampereen yliopiston ylioppilaskunta TREY, Diakonia-ammattikorkeakoulu, NISCVT (Libanon), ADPE (Mosambik), Ni Hekima Pekee (Tansania), Wadada (Tansania), CHAWATA (Tansania), SAUT (St. Augustine University of Tanzania), Duhok University Kurdistan, Jyväskylän yliopisto / Sosiaalityön oppiaine, Lapin yliopisto, Kainuun sote, SosNet-verkosto, Sosiaalityön tutkimuksen seura, Mustarinda-seura, Lahden kaupunki, Aatetila ry & CoopNet-verkosto

Kiitos kaikille jäsenille, aktivisteille ja yhteistyökumppaneille toimintavuodesta 2019!


Teksti on tiivistelmä vuosikokouksessa vahvistetusta toimintakertomuksesta.