GST_slogan

Globaali sosiaalityö ry:n (GST) visio on tasa-arvoinen ja humaani yhteiskunta, jossa myös vaihtoehtoinen taloudellinen kehitys on mahdollista. Tässä tulevaisuuden näkymässä sosiaalialan ammattilaiset ovat poliittisesti aktiivisia toimijoita, joiden työ edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja solidaarisuutta globaalisti. Ajattelemme, että globaalin sosiaalityön näkökulma tulisi olla luonteva osa kaikkea sosiaalityötä. GST:n arvopohja on sosiaalialan arvoissa: ihmisoikeuksissa, demokratiassa sekä kaikkien ihmisten tasa-arvossa ja merkityksessä. GST:n toiminnassa on mukana sosiaalityöntekijöitä, opiskelijoita, opettajia, tutkijoita ja eri alojen ammattilaisia.

Our vision is an equal and humane society, and a world that includes alternative economic development. Within this vision social workers are politically active agents whose work promotes social justice and global solidarity. We believe that global understanding and orientation should be part of all social work.

The projects of GSW are firmly grounded in the ethical foundation of all social work: human rights, democracy and the equality and significance of all people. GSW wants to be an enabler that brings together like-minded people who want to work together to promote these values.

Toimintasuunnitelma_gst_2016 (pdf) Action plan 2016 in Finnish
Toimintakertomus_gst_2015 (pdf) Annual report 2015 in Finnish

GST Säännöt (pdf) The rules of the association in Finnish


logo30cm