Globaali sosiaalityö ry (GST) sai alkunsa Tampereella 2001 järjestetyn terveys- ja mielenterveyssosiaalityön maailmankonferenssin jälkeen. Jo tuolloin joukko sosiaalialan ammattilaisia näkivät kansainvälisen yhteistyön sosiaalityössä merkitykselliseksi ja päättivät perustaa sen toteuttamiseksi yhdistyksen. Menestyksekäs konferenssi antoi luottamusta yhdistyksen perustamiseen ja sen pyörittämiseen.

Yhdistys rekisteröitiin seuraavana vuonna 2002. Sääntöihin kirjattiin, että Globaali sosiaalityö ry:n tarkoitus on ylläpitää sosiaalialan kehitystyötä ja kumppanuutta Suomessa ja maailmanlaajuisesti, sekä edistää globaalia solidaarisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

Global Social Work Finland (GSW) is a Finnish non-profit organization that was founded in Tampere in 2001 by a group of social work professionals. The association was registered the following year. According to the rules of GSW, the association seeks to promote social work development and companionship in Finland and abroad. In addition the purpose is to promote global solidarity and social justice.